Епоха раннього палеоліту

3 000 000 - 120 000 до н.е.

Ранній палеоліт — це найдавніша стадія кам’яної доби. Зазвичай її відлік розпочинають з появи перших кам’яних знарядь у східній Африці приблизно 3 000 000 років тому. При цьому істоти, які застосовували такі знаряддя, людьми ще не були. Розвиток розумного життя в цей період йшов дуже повільно. Але він відбувався. Розгляньмо його ключові аспекти.
Ранній палеоліт — це найдавніша стадія кам’яної доби. Зазвичай її відлік розпочинають з появи перших кам’яних знарядь у східній Африці приблизно 3 000 000 років тому. При цьому істоти, які застосовували такі знаряддя, людьми ще не були. Розвиток розумного життя в цей період йшов дуже повільно. Але він відбувався. Розгляньмо його ключові аспекти.

Розумне життя
в ранньому палеоліті

3 000 000 - 120 000 до н.е.
Єдиними очевидними свідоцтвами розумного життя сотні тисяч років тому лишаються кам’яні знаряддя. Відповідно до способів виготовлення цих знарядь археологи виділяють спочатку так звану олдувайську, а потім більш «просунуту» ашельську технологію. Але власно способи обробки каміння були тільки одним із аспектів постійної боротьби за виживання.

Культура раннього
палеоліту в праУкраїні

750 000 - 120 000 до н.е.
В ті часи на теренах праУкраїни розумними істотами були попередники людей розумних, яких зокрема називають архантропами. Вони користувались вогнем та примітивними кам'яними знаряддями, укривались від негоди в шалашах. Це й були ознаки так званої ашельської археологічної культури. І таке тривало сотні тисяч років...

Ранній палеоліт
в праУкраїні

750 000 - 120 000 до н.е.
Про епоху раннього палеоліту на теренах сучасної України можна сказати досить небагато. Протягом сотень тисяч років нечисленними мешканцями тут були попередники людей архантропи, чий простий побут науковці характеризують поняттям ашельської археологічної культури.

Ранній палеоліт
на теренах Світу

3 000 000 - 120 000 до н.е.
В цей період на різних теренах виникають відмінні форми розумного життя. Ніби для того, щоб взяти участь в загальних перегонах і гарантувати цим розвиток Розуму на планеті. Переможцями цих перегонів стали наші предки. Але на довгий час їх конкурентами лишаться представники ще однієї успішної раси, які першими опанують Європу.
Як жили праукраїнці
Психоархеологія України