Ідея, мета, підходи

Стисло про головне

Вітаємо вас на сайті проєкту "ПраУкраїна". Тут ми стисло розповімо, які завдання вирішує цей проєкт і в чому його мета. Ви також дізнаєтесь про основні підходи, які реалізуються в проєкті, та про його інші інформаційні ресурси.
Вітаємо вас на сайті проєкту "ПраУкраїна". Тут ми стисло розповімо, які завдання вирішує цей проєкт і в чому його мета. Ви також дізнаєтесь про основні підходи, які реалізуються в проєкті, та про його інші інформаційні ресурси.
Більше, ніж машина часу
Про інтерактивну мапу часів праУкраїни
Археологія може багато чого розповісти про те, як саме точилось буття людей на теренах сьогоднішньої України десятками тисячоліть. Але чи вистачить у сучасного українця часу й наснаги добувати ці знання на сторінках розрізнених книг? Ми створили для вас зручний інструмент, який дозволяє майже миттєво переміщуватись в часі та просторі і знайомитись із буттям пращурів в різних історичних епохах. Отже, запрошуємо до мандрів.
Часописи української вдачі
Як історичні події формували національний характер
Як свідчать сучасні дослідження, при народженні ми отримаємо щось на кшталт мільйонів уламків пам’яті своїх далеких пращурів. І чим більше поколінь жили в певних умовах, тим відчутніше лунають в нас їхні голоси: суворих древніх мисливців, неквапливих трипільських землеробів, завзятих войовничих степняків... Як складався той хор, що змалечку пошепки наспівує нам пісні про власну долю, формуючи при цьому долю нашу?
Психологічна археологія України
Серія книг Романа Борсука
Книжкова серія Романа Борсука розкриває формування мислення та світосприйняття наших пращурів аж від кам’яної доби до середньовіччя. Автор цих книжок - знавець стародавньої історії України і водночас психолог за фахом і досвідом. На стику цих двох царин виникає нове бачення того, як творився національний характер українців. А завдяки літературному таланту Романа Борсука ці нові знання одержали форму живої та захоплюючої розповіді, яка не залишить байдужими читачів будь-якого віку.
Проблема, що існуєУкраїнцям потрібне позитивне бачення власної історії.
Зазвичай фактором об’єднання держави й нації стає бачення власної історії як такої, що заслуговує поваги й відчуття гідності. Також для конкретної людини це може бути ресурсом психологічної стійкості та оптимізму. І це вкрай важливо саме в період соціальної напруженості, яка пов’язана з війною та її наслідками. Одже, формування такого позитивного бачення українцями їхньої історії є нині важливою та актуальною задачею.

Нині період праУкраїни є "білою плямою", яка потребує адекватного заповнення.
В українському суспільстві існує стійка зацікавленість історичною тематикою. У відповідь зростає кількість публікацій в даному напрямку. Але лише незначна доля уваги приділяється саме стародавній історії наших теренів - від ранньої кам’яної доби і до середньовіччя. І тут в уявленні багатьох українців існує досить роздроблена й хаотична картина окремих культур та цивілізацій, які майже не пов'язані між собою і чия роль в формуванні української нації лишається незрозумілою.Бачення щодо вирішенняНа часі створення цільної картини праУкраїни з використанням сучаних засобів.
За нашим переконанням, формування цільного бачення українцями власної історії потребує створення зокрема погодженої картини її глибинного періода — включно із кам’яною добою і до середньовіччя. Це завдання вочевидь є досить складним, враховуючи великий обсяг інформації та її розрізненість і різноплановість. Але нині для його рішення існують ефективні сучасні підходи: зокрема, інтерактивність та поєднання різних форм контенту від тексту до відео. Ми створюємо свій проєкт саме спираючись на такі засоби.

Окрему цінність тут має психологічний аспект.
Додатковим і актуальним завданням є формування відчуття власної укоріненості в історії свого народу, емоційного зв’язку з пращурами, що може стати для співвітчизників джерелом сили та гідності в складні часи. Основу для такого особистого зв’язку з минулим може створити психологічний аналіз: вивчення особливостей мислення та сприйняття світу праукраїнцями. Цей підхід доречно назвати психологічною археологією.Мета та ідея проєкту «ПраУкраїна»Метою проєкту «ПраУкраїна» є популярізація знань про стародавню історію теренів України, зокрема, про археологічні культури та ключові аспекти буття праукраїнців різних часів, включаючи й психологічний. Результатом тут має стати формування цільного та позитивного бачення історії власної країни, яке зокрема може бути ресурсом особистої гідності й стійкості.

Ідея проєкту «ПраУкраїна» полягає в створенні пакету тематичних інформаційних ресурсів та відповідного контенту, що спрямовані на формування цільного бачення стародавньої історії теренів України. Умовно тут виділяються історичний та психологічний напрямки, які можуть доповнювати один одного.
Принципи та підходи проєктуВ реалізації проєкту втілюємо низку наступних принципів та підходів:
Історична достовірність і повнота розгляду
Панорамність та цільність інтерпретації
Зручність доступу до інформації, інтерактивність
Сучасні форми контенту й канали інформування
Психологічна складова історичних процесів
Психотерапія та особистісний розвиток
Суспільне обговорення та відкритість до критики
Читати далі


Історична достовірність і повнота розглядуВ основі історичної достовірності — опора на опубліковані результати археологічних досліджень в Україні. В проєкті «ПраУкраїна» розглядається період від початку існування тут розумного життя (перші архантропи, орієнтовно 750 000 років тому) і до падіння Русі від монгольської навали.

В межах проєкту «ПраУкраїна» виконана робота з оцифровки даних про більш як 15 000 археологічних локацій. Також спираємось на наукові дані про археологічні культури, яких в ці часи на теренах майбутньої України існувало близько 100. І ми розраховуємо на подальше поступове розширення інформаційної бази проєкту із залученням нових джерел даних археології.

Панорамність та цільність інтерпретаціїВ описах буття праукраїнців намагаємось розкрити сукупність аспектів: особливості побуту та господарювання, мови, вірувань, соціального та політичного устрою тощо. Також відображаємо ареали розповсюдження археологічних культур, відстежуємо їхнє походження та історичну долю. При цьому детальні статті доповнюються компактними стандартизованими «паспортами» культур. Розгляд культур доповнюється інтегральною характеристикою дев’яти історичних епох — від ранньої камяної доби до середньовіччя.

Важливо, що всі ці матеріали написані одним автором, а отже зі спільних позицій і в єдиному стилі. І це вочевидь має сприяти цільності сприйняття.

Зручність доступу до інформації, інтерактивністьОригінальним рішенням, яке має поєднати в цілісність велику кількість інформації про минуле, стала «Мапа часів праУкраїни». Тут до знаної геграфічної мапи теренів нашої держави додана вісь часу, з якою можна подорожувати, обираючи історичну епоху і потрібний рік в минулому.

Символічні зображення на мапі дозволяють миттєво доступитись до інформації про будь-яку археологічну культуру та локацію, одержати пояснення щодо окремих аспектів буття праукраїнців. Мабуть, найбільше такий спосіб знайомства з минулим нагадує побудову цільної картини із множини окремих елементів мозаїки.

Сучасні форми контенту й канали інформуванняБазовим інформаційним ресурсом проєкту є саме цей вебсайт. Разом із «Мапою часів праУкраїни» тут зосереджені більше сотні оригінальних ілюстрованих статей. Також в межах проєкту видані три перші книги Романа Борсука із циклу «Психологічна археологія України», які присвячені відповідно часам кам’яної, мідно-бронзвої та залізної історичних діб. На ютубі присутні відповідні відеорозповіді Романа Борсука із цикла «Часи праУкраїни». Адаптовані матеріали проєкту розміщаються в соцмережах, зокрема в Інстаграм та на Фейсбуці.

Психологічна складова історичних процесівІсторичні події визначаються людськими рішеннями, а ті, в свою чергу, залежать від того, як їх автори бачать світ та як мислять. І якщо відтворенням зовнішніх форм буття давніх людей опікується археологія в її класичному розумінні, то дослідження еволюції психіки й мислення доречно назвати археологією психологічною.

В нашій інтерпретації предметом психоархеології України є формування під впливом історичних процесів українського національного характеру. Зокрема досить показовим прикладом тут є відома суперечливість українського характеру, в якому мирність та конформізм сусідить з непосидючістю та войовничістю. Психологічна археологія пов’язує це із двома знаковими епохами в історії праУкраїни — відповідно з довготривалим впливом матруархальної трипільської культури і з вибуховістю аріїзації, яка пізніше з теренів південного Подніпровья розповсюдилась на простори Євразії.

Психотерапія та для особистісний розвитокІншим напрямком нашого проєкту є психоархеологія особистості. Цей напрямок включає знайомство із науковими підходами до психології підсвідомого, а також розгляд ключових етапів еволюції людського мислення в стародавній історії. Разом з тим він передбачає застосування методів психологічної археології в терапевтичних цілях та для особистісного розвитку.
Зокрема цьому присвячені:
• авторський навчальний проєкт Романа Борсука "ХАРА";
• навчальні семінари Романа Борсука, які відбуваються в реалі та онлайн-форматі.

Суспільне обговорення та відкритість до критикиВласно активізація суспільної зацікавленості темою праУкраїни є важливою метою проєкту. Отже, будь-які відкриті обговорення в СМІ та соцмережах бачимо як бажані, оскільки вони таку зацікавленість стимулюють. Щодо критики, то ми повністю усвідомлюємо її необхідність для розвитку проєкту, особливо якщо така критика є професійною.
Інформаційні ресурси проєкту «ПраУкраїна»Разом із вебсайтом http://protoukraine.com наш проєкт використовує наступні інформаційні ресурси:
• інстаграм-канал https://www.instagram.com/protoukraine/
• сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/protoukraine/
• тематичний канал Часи України на youtube від Романа Борсука
Як жили праукраїнці
Психоархеологія України